سوالات شرعی در حوزه محیط زیست (۲)

در بخش اول به سؤالات پرسیده شده مربوط به آب‌ها و هوا پرداخته شد. در این بخش به سؤالات شرعی مرتبط با زمین و گیاهان پرداخته می‌شود.

ج)زمین و گیاهان

13- احکام کاشتن درخت و گیاه در منزل یا مکان‌های عمومی چیست؟
کاشتن درخت از نظر اسلام ثواب دارد؛ کاشتن گیاه به این معنا که یا فضا را سبز می‌کند یا هوا را تصفیه می‌کند یا گیاهانی است که ثمر می‌دهد، آن هم خوب است.
اما احکام ثانویه‌ای هم هست که باید مراعات شود. آیا در هر جایی خوب است درخت بکاریم؟ اگر مکان عمومی بود، یا منزل خودمان بود چگونه است؟ بنابراین درست است که اصل درختکاری و کاشتن گیاه خوب است اما حکم ثانویه هم در این‌جا مطرح است. اولاً باید در ملک خودمان باشد. در جاهای عمومی بدون اجازه نمی‌‌شود درخت کاشت. در ملک دیگران هم مجاز نیستیم که درخت بکاریم. حتی ممکن است نوعی از درخت کاشتن در ملک شخصی هم اشکال داشته باشد؛ مثلاً فردی باغچه‌ای درست کرده، اما چون درست نساخت